Bilimsel Yayınlar

YAYINLAR

1- A New Nerve-Muscle Unit Model For Peripheral Nerve Studies İn Rats
J Reconstr Microsurg. 2006 Oct;22(7):533-8

2- Comparison Of Breaking Forces Of The Linear, W And Z Plasty İncisions
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2007;60(12):1360-2. Epub 2007 Sep 12.

3- Biomechanical Comparison Of A New Technique Of Mandibular Angle Fractures:
BiplanarAnd Bicortical Superior Proximal 3 Holes And Bicortical İnferior Plate Fixation
J Craniofac Surg. 2008 Mar;19(2):428-32

4- A New Technique For Medial Canthal Tendon Fixation
J Craniofac Surg. 2008 Jul;19(4):1154-8

5-Alt Ekstremite Malign Melanom Olgularında Görülen Nadir Bir Durum; Popliteal Fossa
Metastazı ve Diseksiyonu; Olgu Sunumu
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2008)

6-A New Technique For Creating Spreader And Septal Extension Grafts
Plast Reconstr Surg. 2010 Nov;126(5):252e-254e

BİLDİRİLER

1- Ratlarda Periferik Sinir Araştırmaları İçin Yeni Bir Sinir-Kas Ünitesi Modeli: N. Tibialis Lateralis- M. Fleksör Dijiti Quinti Brevis
26.Ulusal Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi.

2- El ve Ayak Bölgesi Kontraktürlerinin Venöz Fleplerle Tedavisi
V.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
16-20 Kasım 2004 ANTALYA-TÜRKİYE

3- Yanık Kontraktürlerinin Tedavisinde Serbest Arteryalize Venöz flep Kullanımı
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi
25-28 Mayıs 2006 ANTALYA-TÜRKİYE

4- Alt ve Üst Ekstremite Travmatik Yaralanmalarında Serbest Anterolateral Uyluk Perforatör Flebinin Kullanımı
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi
25-28 Mayıs 2006 ANTALYA-TÜRKİYE

5- Use Of Free Anterolateral Thigh Flaps For Upper And Lower Extremity Traumatic Defects.
10th.İnternational Course on Perforator Flaps
6-9 September 2006. Sheraton Hotel and Convention Center ANKARA-TURKEY

6- Kompozit Doku Kaybı ile Sonuçlanan Ekstremite Yaralanma ve Defektlerinin ALT Fasyokutan Flebi ile Anında Rekonstruksiyonu
28.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 ANKARA-TÜRKİYE

7- Reconstruction of Intraoral Defects with Free Flaps Combined Prosthetic Restoration
7.th Asian Congress of Oral and Maksillofacial Surgery
November 5-9 2006 Hong Kong Convention and Exhibition Center HONG KONG

8- Reconstruction of Facial Defects with Prosthesis Using Sterolitographics Technique
7.th Asian Congress of Oral and Maksillofacial Surgery
November 5-9 2006 Hong Kong Convention and Exhibition Center HONG KONG

9- Ten year retrospective analysis of our patients with dupuytren’s disease
V.th Congress Of The Balkan Association For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery
May 22-26,2007. Sürmeli Otel, Kuşadası, İzmir-Turkey

10- Reconstruction of postburn contractures with arterialised venous flap
V.th Congress Of The Balkan Association For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery
May 22-26,2007. Sürmeli Otel,Kuşadası, İzmir-Turkey

11- Ten year retrospective analysis of our patient with congenital hand anomalies
V.th Congress Of The Balkan Association For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery
May 22-26,2007. Sürmeli Otel,Kuşadası, İzmir-Turkey

12- İmmediate Reconstruction with ALT fasciacuteous flaps for extremity injuries and defects result in composite tissue deficincies
V.th Congress Of The Balkan Association For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery
May 22-26,2007. Sürmeli Otel,Kuşadası, İzmir-Turkey

13- Periferik sinir defektlerinin serbest ven grefti içine yerleştirilen hyalüronik asid tekniği ile onarımı
29.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
17-20 Ekim 2007. Eskişehir-Türkiye

14- Kompozit doku kaybı ile sonuçlanan ekstremite yaralanma ve defektlerinin ALT fasyokutan flebi ile anında rekonstruksiyonu
29.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
17-20 Ekim 2007. Eskişehir-Türkiye

15- B vitamini nöromuskuler plakta botilinum toksini etkinliğini değiştirir mi?
29.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
17-20 Ekim 2007. Eskişehir-Türkiye

16- Septal Ekstension Gretflerinin Kullanımında Yeni Bir Yontem ;Dorsal Hump Rezeksiyonu
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
15-19 Ekim 2008. Antalya-Türkiye

17- Gigantomasti Hastalarında Meme Redüksüyonu; Superior Dermaglanduler Pedikül, Areola Grefti Ve Nipple Rekonstruksiyonu İle Yeni Bir Teknik
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
15-19 Ekim 2008. Antalya-Türkiye

18- Yanık Kontraktürlerinin Tedavisinde Serbest Arteryalize Venöz Flep Kullanımı
27.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
14-17 Eylül 2005 KONYA-TÜRKİYE

19- Multipl Condylamatoz Karsinoma (Warty Karsinom) Olgu Sunumu
27.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
14-17 Eylül 2005 KONYA-TÜRKİYE

20- Mandibula Angulus Fraktürlerinde Dual Bikortikal Uygulanan Mini Plak İle Diğer Onarım Metodlarının Biyomekanik Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
28.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006. ANKARA-TÜRKİYE

21- W Plasty, Z Plasty ve Düz İnsizyonların Gerim Karşısında Kırılma Kuvvetlerinin Karşılaştırılması
28.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006. ANKARA-TÜRKİYE

22- Dupuytren Kontraktürlü Hastalarımızın 10 Yıllık Retrospektif Analizi
28.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006. ANKARA-TÜRKİYE

23- Doğumsal El Anomalili 67 Olgumuzun Geriye Dönük İncelenmesi
28.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006. ANKARA-TÜRKİYE

24-Meme Rekonstruksiyonunda DİEP Flep Uygulamaları ve Flep Planlaması
30. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
15-19 Ekim 2008. ANTALYA-TÜRKİYE

online5

doktorunuza sorun

Bize Ulaşın

icon

Esentepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Neşe Sok. No:6 Kat:4 D:12 Nilüfer - BURSA

telefon +90 224 242 00 57
+90 533 593 18 03 Whatsapp

facebook_ali_tufan_soydan9 [email protected]

facebook_ali_tufan_soydan| facebook_ali_tufan_soydan4| facebook_ali_tufan_soydan5| facebook_ali_tufan_soydan6