RIZA METNİ


Hasta / Hasta Adayı olarak 6698 sayılı Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip Op. Dr. Ali Tufan SOYDAN’ın Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini, Çerez Politikası metnini, Veri İmha ve Saklama Politikası metninde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak işlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 (a), (c), (ç), (e), (f) bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla: adımın ve soyadımın, adresimin, telefonumun, mail adresimin, elektronik posta adresimin ve sair iletişim verilerimin, danışma hattı ile yapılan görüşme kayıtlarımın, laboratuvar sonuçlarımın, test sonuçlarımın, muayene verilerimin, reçete bilgilerim dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verilerimin ve biyometrik verilerimin (fotoğraflarım, kamera kayıtlarım vb.); sağlık hizmetlerinin sunulması ve fiziksel mekan güvenliği ile bağlantılı görsel ve işitsel kayıtlarımın; internet sitesi üzerinden doldurulan iletişim formları veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafınızla iletişime geçtiğimde elde edilen biyometrik, görsel ve sağlık verilerimin işlenmesine muvafakat ederim.

Teşhis ve tedavi amacıyla elde edilen görsel özel nitelikli kişisel verilerimin (operasyon öncesi ve sonrası değişimi göstermek amacıyla) hiçbir surette 3. kişilerce tarafımla ilişkilendirilemeyecek şekilde aday hastalara klinikte gösterilmesine veya internet ortamı üzerinden (internet sitesi, uygulamalar vb.) paylaşılmasına muvafakat ederim.

Sağlık verilerimin öngörülemeyen bir afet, kaza, hırsızlık vb. durumlar oluşmadığı ve veri sorumlusunun yasal yükümlülüğünün bitimiyle silinmesine/yok edilmesine muvafakat ederim.

Veri sorumlusunun, ilgili aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerimi ve özel nitelikteki kişisel verilerimi, iş ortaklarınızın yurtdışında olma durumlarında yurtdışına ve yurtdışındaki uluslararası bilimsel kuruluşlara / yayın kuruluşlarına aktarmasına muvafakat ederim.

Tarafımca veri sorumlusuna bildirilen elektronik iletişim verilerimin (ad, soyadı, telefon, eposta) iş ortaklarımızca hazırlanacak anketler veya yeni teknik gelişmeler ışığında muayenehanemizde hastalarımızın hizmetine sunduğumuz teşhis ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirmeler yapmak için işlenerek tarafıma Ticari Elektronik İleti gönderilmesini onaylıyorum.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp
Bize Ulaşın

icon

Esentepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Neşe Sok. No:6 Kat:4 D:12 Nilüfer - BURSA

telefon +90 224 242 00 57
+90 533 593 18 03 Whatsapp

facebook_ali_tufan_soydan9 [email protected]

facebook_ali_tufan_soydan| facebook_ali_tufan_soydan4| facebook_ali_tufan_soydan5| facebook_ali_tufan_soydan6